Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2024/2025

 

Kandidati za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina najkasneje do vključno 26. julija 2024 izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ. 

Več informacij o samem programu in prijavi na razpis najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

 

Kandidati za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja najkasneje do vključno 21. avgusta 2024  izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ

Več informacij o samem programu in prijavi na razpis najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. 

 

Kandidati za vpis v Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika najkasneje do vključno 23. avgusta 2024 izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ.

Več informacij o samem programu in prijavi na razpis najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani.