Seminar Raziskave v klinični medicini

Med 23-25 septembrom 2019 je na MF UL v okviru doktorskega študija UL Biomedicina, klinična smer, potekal seminar Raziskave v klinični medicini, ki ga je vodil prof. KS Khan, iz Women’s Health Research Unit, Centre for Primary Care and Public Health, Blizard Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, London, Velika Britanija.

Prvi dan je bil namenjen meta-analizam in pripravi sistematičnega preglednega članka, drugi dan randomiziranim kliničnim raziskavam. Zadnji dan je bil posvečen raziskavam za primerjavo metod in testov.

Seminar Khan 2019.JPG