Sestanek Upravnega odbora ELIXIR v Ljubljani / ELIXIR Board meeting at Ljubljana, Slovenia

V Ljubljani bo 12. in 13. novembra 2018 sestanek Upravnega odbora ELIXIR. ELIXIR (https://www.elixir-europe.org) je  prioritetna evropska raziskovalna infrastruktura, ki povezuje raziskovalce v vedah o življenju ter podatkovne vire, orodja in storitve, ki jih ti ustvarjajo in z njimi upravljajo - podatkovne zbirke, programska orodja, izobraževalna gradiva, oblačno in superračunalniško opremo.

Upravni odbor je najvišji organ ELIXIR-ja. Sestavljajo ga znanstveni in administrativni predstavniki vsakega od nacionalnih vozlišč ter Evropskega laboratorija za molekularno biologijo (EMBL).

Sestanek organizira slovensko vozlišče ELIXIR-SI, ki ga koordinira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

On November 12 and 13 Ljubljana will host an ELIXIR Board meeting. ELIXIR (https://www.elixir-europe.org) is a priority European research infrastructure that brings together life science researchers and resources from across Europe. These resources include databases, software tools, training materials, cloud storage and supercomputers.

The ELIXIR Board is the highest decision-making body in ELIXIR. The Board consist of scientific and administrative representatives from each ELIXIR Member State and European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

The meeting is organised by Slovene node ELIXIR-SI which is coordinated by Faculty of Medicine, University of Ljubljana.

eliksir-members-map.jpg