Sklenitev sporazuma o sodelovanju in izmenjavi med FMUSP in UL MF

Prodekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Tomaž Marš je med obiskom na Medicinski fakulteti Univerze v São Paolu (FMUSP), São Paolo, Brazilija 1. novembra 2018 podpisal mednarodni sporazum o sodelovanju med obema medicinskima fakultetama. S podpisom sporazuma o sodelovanju na akademskem, znanstveno-raziskovalnem in strokovnem področju se odpirajo možnosti za intenzivnejše in poglobljeno sodelovanje naše fakultete z eno najboljših univerz in fakultet v svetovnem merilu in drugo naboljšo univerzo v Južni Ameriki.

Sklenitev sporazuma o sodelovanju in izmenjavi med FMUSP in UL MF - novica.jpg
Z leve: prof. dr. Tarcisio Eloy Pessoa de Barros Filho, dekan FMUSP; prof. dr. Tomaž Marš, prodekan UL MF; Prof. dr. Aluisio Segurado, vodja službe za strateško in mednarodno sodelovanje FMUSP; Prof. dr. Eduardo Moacyr Krieger; in prof. dr. Roger Chammas, prodekan FMUSP.


Hkrati je bil podpisan tudi Erasmus+ medinstitucionalni sporazum o mednarodni kreditni mobilnosti, ki je podlaga za mobilnost učiteljev v okviru štipendij in dotacij, ki jih lahko UL MF pridobi za projekt izmenjave s FMUSP.

Partnerstvo med FMUSP in UL MF bo poleg tega vključevalo tudi  izmenjavo dodiplomskih študentov za klinične rotacije do dveh mesecev v Sloveniji, izmenjavo študentov za opravljanje kliničnih elektivov na FMUSP in vključitev študentov v program ''Winter school'', ki ga nudi FMUSP.

Obe instituciji sta izkazali poseben interes pri izmenjavi učiteljev in raziskovalcev na področjih kot so pediatrična endokrinologija, mikrobiologija in nevrološka onkologija.

Predsednik službe za mednarodno in strateško sodelovanje FMUSP prof. dr. Alusio Segurando je poudaril, da si FMUSP želi razširiti obseg strateških partnerjev izven okvirjev regionalnega sodelovanja, ki je trenutno naravnano na portugalsko govoreče države, Latinsko Ameriko in Afriko. ''Dejstvo, da je Slovenija del Evropske unije in da je UL MF ena izmed zelo uglednih inštitucij, je za FMUSP še toliko  bolj pomembno", je dejal prof. dr. Alusio Segurado.

Sklenitev sporazuma o sodelovanju in izmenjavi med FMUSP in UL MF - novica 1.jpg
Dekanat FMUSP

 

Sklenitev sporazuma o sodelovanju in izmenjavi med FMUSP in UL MF - logo.jpg