Slavnostna seja Akademskega zbora in dosežki UL Medicinske fakultete v letu 2019


Slavnostna seja je 11. decembra 2019 potekala v veliki predavalnici. Dekan, prodekani in predsednici Akademskega zbora in Študentskega sveta so predstavili dosežke Medicinske fakultete v letu 2019 in izročili priznanja in nagrade Medicinske fakultete zaposlenih in študentom.

 


Dobitniki letošnjih nagrad in priznanj so:
Lavričevo priznanje za najuspešnejše učiteljsko delo v letu 2019 je prejela izr. prof. dr. Petra Hudler.

Lavričevo priznanje za najuspešnejše asistentsko delo v letu 2019 je prejela izr. prof. dr. Metka Lenassi.

Zaslužna profesorja UL sta postala prof. dr. Nina Gale in izr. prof. dr. Peter Černelč.

Zlato plaketo UL za izjemne zasluge posameznika pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda sta prejela prof. dr. Dušan Štajer in prof. dr. Mitja Košnik.

Priznanje za posebne dosežke študentov UL v letu 2019 je prejel Klemen Petek.

Univerzitetno Prešernovo nagrado je prejela Jana Sajovic.

MF je izrekla posebno zahvalo pedagoškim delavcem ob upokojitvi prof. dr. Brigiti Drnovšek Olup in doc. dr. Mirni Štabuc Šilih.

Priznanje Valentine Kobe, ki ga podeljuje ŠSULMF v letu 2019, sta prejela Tadeja Čerin, dr. med. in doc. dr. Rok Gašperšič, dr. dent. med.


Znanstveno-raziskovalno delo v letu 2019


Najodmevnejše objave (IF > 10)

 


Znanstveno raziskovalno delo – projekti

 

 


Nagrade in priznanja