Slavnostna seja Akademskega zbora in dosežki UL Medicinske fakultete v letu 2020


Letošnja slavnostna seja Akademskega zbora UL MF je potekala 17. decembra 2020. Vodila sta jo dekan prof. dr. Igor Švab in prof. dr. Mojca Matičič, predsednica Akademskega zbora UL MF. Slavnostna seja je letos potekala drugače, kot v preteklih letih, tokrat na daljavo. Celoten posnetek slavnostne seje je dostopen na YouTube strani UL Medicinske fakultete.

02 dosezki.jpg

 

Predsednica Akademskega zbora UL MF, dekan, prodekani in predsednica Študentskega sveta so predstavili dosežke Medicinske fakultete v letu 2020 in izročili priznanja in nagrade Medicinske fakultete zaposlenim in študentom v letu 2020.

Dosežke UL MF na znanstveno – raziskovalnem in strokovno – zdravstvenem področju sta predstavila prodekanja prof. dr. Ksenija Geršak in prodekan prof. dr. Miroslav Petrovec.

03 dosezki.jpg

 


Dobitniki letošnjih nagrad in priznanj Univerze v Ljubljani


Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani je postal akad. prof. dr. Uroš Skalerič, dr. dent. med.

Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge je prejel prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.

Plaketo »Pro Universitate labacensi« je prejela Skupina za koordinacijo COVID-19 na UL in člani skupine prof. dr. Igor Švab, prof. dr. Tomaž Marš, prof. dr. Janez Tomažič, prof. dr. Janja Jan, izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj, prof. dr. Špela Smrkolj, prof. dr. Ivan Eržen, prof. dr. Andrej Starc UL ZF, prof. dr. Gregor Jereb UL ZF, Urška Klakočar - tajnik UL MF in Anka Uršič, študentka UL MF.


Priznanje za posebne dosežke študentov UL so prejeli:


Skupina študentov UL MF prostovoljcev v Domovih starejših občanov, na UKC Ljubljana, Onkološkem inštitutu Ljubljana in v prostovoljnih organizacijah na lokalni ravni v času epidemije COVID – 19

in

Skupina študentov UL MF v Vladnem klicnem centru RS za informacije o koronavirusu v času epidemije COVID-19 (Klemen Petek, Kevin Pelicon, Ivana Krajnc, Tadeja Skok).

04 dosezki.jpg

 


Dobitniki priznanj in nagrad Medicinske fakultete v letu 2020


Lavričevo priznanje za najuspešnejše učiteljsko delo v letu 2020 je prejela prof. dr. Mojca Matičič.

05 dosezki.jpg

 

Lavričevo priznanje za najuspešnejše asistentsko delo v letu 2020 je prejel doc. dr. Armin Alibegović.

MF je izrekla posebno zahvalo pedagoškim delavcem ob upokojitvi prof. dr. Manici Muller Premru in asist. dr. Mateji Poljšak Prijatelj.

V letu 2020 so bili imenovani novi redni profesorji: prof. dr. Maja Pohar Perme, prof. dr. Metka Volavšek, prof. dr. Vesna Zadnik, prof. dr. Ksenija Cankar, prof. dr. Simona Gaberšček, prof. dr. Jernej Pajek, prof. dr. Miha Arnol, prof. dr. Janja Ocvirk, prof. dr. Matej Drobnič in  prof. dr. Ksenija Rener Sitar.

06 dosezki.jpg

 


Priznanje Valentine Kobe


Priznanje Valentine Kobe, ki ga podeljuje Študentski svet UL MF, je prejel Nadan Gregorič. Priznanje je podelila predsednica Študentskega sveta UL MF Anka Uršič.Sejo Akademskega zbora je umetniško popestril Kitarski orkester MF in solist Miha Zabret, diplomant MF.

07 dosezki.jpg