Slavnostna seja Akademskega zbora UL Medicinske fakultete

Slavnostna seja Akademskega zbora je potekala 20. decembra 2017 v veliki predavalnici UL Medicinske fakultete. Ob tej priložnosti so bili predstavljeni dosežki Medicinske fakulete in podeljana priznanja in nagrade ter podeljen naziv častnega profesorja.

Na slavnostni seji Akademskega zbora je predsednica prof. dr. Mojca Matičič v uvodnem pozdravu nagovorila prisotne. Slavnostni govornik je bil dekan Medicinske fakulete UL prof. dr. Igor Švab.

Najodmevnejše raziskovalne dosežke je predstavila prof. dr. Ksenija Geršak, prodekanja za znanstveno raziskovalno področje.

Dosežke strokovno zdravstvene dejavnosti je predstavil prof. dr. Miroslav Petrovec, prodekan za strokovno zdravstveno področje.

Naziv »častni profesor UL MF« je prejel prof. dr. dr. h.c. Felix Unger, ki ga je predstavil prof. dr. Dušan Šuput.

Fakultetna in Univerzitetna priznanja so prejeli:

  • Lavričevo priznanje za najuspešnejše učiteljsko delo v letu 2017 je prejela prof. dr. Ksenija Geršak.
  • Lavričevo priznanje za najuspešnejše asistentsko delo v letu 2017 je prejel asist. dr. Boštjan Rituper.
  • Zaslužna profesorja Univerze v Ljubljani sta postala prof. dr. Zoran Grubič in prof. dr. Vito Starc.
  • Zlato plaketo UL sta prejela prof. dr. Tadej Battelino in akad. prof. dr. Robert Zorec.
  • Priznanji UL študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijske dejavnosti sta prejela Valentina Pugelj in Mitja Modic.

Dekan prof. dr. Igor Švab se je zahvalil vsem pedagoškim delavcem ob upokojitvi.

Slavnostno seja so z glasbenimi točkami popestrile Kvartet »Al Fine« in študentki medicine Sabina Vesnić (flavta) in Eva Podbregar (kitara).