Študentska univerzitetna Prešernova nagrada za raziskovalno nalogo avtorice Jane Sajovic

Jana Sajovic, diplomantka UL Medicinske fakultete je 5. 12. 2019 prejela študentsko Univerzitetno Prešernovo nagrado za raziskovalno nalogo z naslovom:

»Vpliv polimorfizmov rs10738760 in rs6921438 žilnega endotelijskega rastnega dejavnika na izražanje proliferativne diabetične retinopatije pri kavkazijski rasi s sladkorno boleznijo tipa 2".

Mentor: prof. dr. Danijel Petrovič  
Somentorica: doc. dr. Sara Mankoč Ramuš  

DSC_6021.JPG


Delo je plod sodelovanja Inštituta za histologijo in embriologijo UL Medicinske fakultete (laboratorijski del) in Univerzitetne očesne klinike v Ljubljani (klinični del).  

Študentka je genetsko analizirala dva polimorfizma v genu za žilni endotelijski rastni dejavnik na vzorcu 505 oseb s sladkorno boleznijo. Raziskava je pokazala, da je polimorfizem rs6921438 povezan z nastankom proliferativne diabetične retinopatije. Imunohistokemično je ugotovila povezavo med polimorfizmom in izražanjem receptorja 2 za žilni rastni dejavnik na epiretinalnih membranah pridobljenih med kirurškim zdravljenjem.

Iskrene čestitke!

skupinska 2.JPG


 

DSC_6023.JPG

 

Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA.