Svečana podelitev Prešernovih nagrad in priznanj 2017 študentom UL MF

Svečana podelitev Fakultetnih Prešernovih nagrad in Fakultetnih Prešernovih priznanj za leto 2017 je bila v petek 15. decembra 2017 ob 11.00. uri v srednji predavalnici UL MF na Korytkovi ulici 2.

Nagrade in priznanja je podeljeval dekan prof.dr. Igor Švab.

Prešernove nagrade za leto 2017:

 • ŽIVA MIRIAM GERŠAK za nalogo z naslovom
  »Določitev primernosti drobnih kosti nog in rok za molekularno genetsko tipizacijo starih skeletnih ostankov«
  Mentor: viš. znan. sod., doc. dr. Irena Zupanič Pajnič
   
 • ANŽEJ HLADNIK za nalogo z naslovom
  »Evaluacija virusne TAR RNA in humane mikro RNA hsa-miR-20a-5p kot biooznačevalcev za telesne rezervoarje virusa HIV«
  Mentor: doc. dr. Metka Lenassi
  Somentor: asist. dr. Jana Ferdin
   
 • ANA ARHAR
  ALJAŽ GOLEŽ za nalogo z naslovom

  »Vpliv fototerapije na dejavnike tveganja za karies«
  Mentor: izr. prof. dr. Ksenja Cankar
  Somentor: asist. dr. Lidija Nemeth
   
 • TAJDA BOŽIČ
  JURIJ ALEŠ KOŠIR za nalogo z naslovom

  »Vpliv neprilizinskega zaviralca sakubitrila v kombinaciji z valsartanom na endotelijsko funckijo in telesno zmogljivost bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem«
  Mentor: doc. dr. Borut Jug
   
 • BLAŽ BURJA za nalogo z naslovom
  »Serumski in tkivni označevalci za pomoč pri diagnostiki gigantoceličnega arteritisa« Mentor: prof. dr. Sonja Praprotnik
  Somentor: prof. dr. Snežna Sodin-Šemrl
   
 • NEJC KIKELJ
  REBEKA KOMEL za nalogo z naslovom

  »Vpliv derivatov salicilne kisline na energijsko presnovo v skeletni mišici in vitro« Mentor: doc. dr. Sergej Pirkmajer
  Somentor: znan. sod. dr. Katarina Miš
   
 • ANJA KOPITAR
  ANJA SOLAROVIČ
  LUCIJA VERMIGLIO za nalogo z naslovom

  »Genska osnova eritrocitoz v Sloveniji«
  Mentor: prof. dr. Nataša Debeljak
  Somentor: doc. dr. Irena Preložnik Zupan
   
 • JAN MARK LESKOVEC
  HANA KAVČIČ za nalogo z naslovom

  »Učinkovitost pooperativnega lajšanja bolečine po srčni operaciji: primerjava dveh načinov dajanja lokalnega anestetika preko katetra v kirurški rani« Mentor: doc. dr. Maja Šoštarič
   
 • VITA ANDREJA MESARIČ za nalogo z naslovom
  »Vpliv genetske variabilnosti v inkretinskem sistemu na metabolične značilnosti bolnic s sindromom policističnih ovarijev in na njihov odgovor na zdravljenje z inhibitorji dipeptidil peptidaze 4«
  Mentor: prof. dr. Vita Dolžan
  Somentor: doc. dr. Mojca Jensterle Sever
   
 • MATEJ MLINARIČ za nalogo z naslovom
  »Dolžine telomerov pri otrocih in mladostnikih s hiperholesterolemijo«
  Mentor: izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
   
 • MATEJ PEROVNIK
  NINA PIŠLAR za nalogo z naslovom

  »Biološki označevalci v likvorju pri bolnikih z najzgodnejšo multiplo sklerozo – klinično izoliranim sindromom«
  Mentor: doc. dr. Uroš Rot
   
 • DOMEN SEVER za nalogo z naslovom
  »Napovedna vrednost asimetrije velikih sramnih ustnic na rentgenskem posnetku medenice za prisotnost osteoartroze kolka pri ženskah«
  Mentor: prof. dr. Blaž Mavčič
  Somentor: dr. Matevž Gorenšek


Fakultetno Prešernovo priznanje prejmejo študenti:

 • URŠKA BELAK
  TOMISLAV MAGDALENIĆ za nalogo z naslovom

  »Vplivi kliničnih in laboratorijskih značilnosti postopka zunajtelesne oploditve na potek in izid nosečnosti in poroda«
  Mentor: prof. dr. Irma Virant Klun
  Somentor: asist. dr. Sara Korošec
   
 • ANA BERTONCEL
  BRINA ŠEBEZ za nalogo z naslovom

  »Klinične značilnosti bolnikov s fenilketonurijo«
  Mentor: doc. dr. Magdalena Avbelj Stefanija.
  Somentor: doc. dr. Mojca Žerjav Tanšek
   
 • KRISTINA DUH
  PRIMOŽ BUDIČ za nalogo z naslovom

  »Vpliv antropometričnih mer, vitamina D in adiponektina pri materah na rast, mineralno kostno gostoto ter pojavnost alergijskih bolezni pri otrocih«
  Mentor: prof. Darja Paro Panjan
  Somentor: asist. dr. Aneta Soltirovska Šalamon
   
 • PETRA FALABELLA za nalogo z naslovom
  »Vpliv telesne teže in kajenja na intenzivnost bolezni Hidradenitis suppurativa«
  Mentor: prof. dr. Mateja Dolenc Voljč
   
 • TJAŠA KAMENSKI za nalogo z naslovom
  »Ponovljivost meritev variabilnosti srčne frekvence v mirovanju pri zdravih odraslih«
  Mentor: izr. prof. dr. Fajko Bajrović
  Somentor: doc. dr. Nataša Kejžar
   
 • HEMA KREK za nalogo z naslovom
  »Značilnosti dislipidemij pri debelih otrocih in mladostnikih«
  Mentor: doc. dr. Primož Kotnik
  Somentor: doc. dr. Urh Grošelj
   
 • ČRT LANGEL za nalogo z naslovom
  »Vloga CT perfuzijskih parametrov pri bolnikih s hemoragično transformacijo po zdravljenju sveže ishemične možganske kapi z intravensko trombolizo«
  Mentor: izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popović
  Somentor: doc. dr. Janja Pretnar Oblak
   
 • LARA LEBEN
  ANA MAVRIČ za nalogo z naslovom

  »Vzroki za povečano nagnjenost za tromboembolične zaplete pri ortopedskih bolnikih v postoperativnem obdobju«
  Mentor: doc. dr. Mateja Kaja Ježovnik
  Somentor: asist. dr. Peter Poredoš
   
 • STAŠA LUGOVSKI
  DAVID LUKANOVIČ za nalogo z naslovom

  »Učinkovitost elektromagnetne stimulacije v zdravljenju disfunkcij medeničnega dna«
  Mentor: doc. dr. Matija Barbič
   
 • MANJA MLAKAR za nalogo z naslovom
  »Vpliv hiperbaričnega kisika na preživetje možganskih celic, izpostavljenih ogljikovemu monoksidu«
  Mentor: znan. sod., asist. dr. Damijana Mojca Jurič
  Somentor: doc. dr. Miran Brvar
   
 • URBAN NEUDAUER za nalogo z naslovom
  »Smer širjenja električnih signalov v miometriju med porodom«
  Mentor: doc. dr. Miha Lučovnik
  Somentor: asist. mag. Andreja Trojner Bregar
   
 • MANCA NOLIMAL za nalogo z naslovom
  »Vpliv položaja novorojenčka na spremembe variabilnosti srčne frekvence«
  Mentor: doc. dr. Petja Fister
  Somentor: prof. dr. Matjaž Klemenc
   
 • JERNEJ IZTOK PILIH
  MATIC LOČNIŠKAR za nalogo z naslovom

  »Opredelitev občutljivosti Aspergillus fumigatus za triazolne antimikotike v bolnišničnem okolju«
  Mentor: doc. dr. Tadeja Matos
   
 • LUCIJA REJC
  KATARINA REMEC za nalogo z naslovom

  »Vpliv redne telesne vadbe na oksigenacijo in mikrocirkulacijo v skeletni mišici pri odraslih bolnikih po operaciji fallotove tetralogije«
  Mentor: doc. dr. Katja Prokšelj
  Somentor: asist. mag. Hugon Možina
   
 • TADEJA SOTLER
  LUCIJA STEKLAČIČ za nalogo z naslovom

  »Vpliv električnega draženja kožne veje vagusa na breme atrijskih aritmij pri bolnikih s paroksizmalno atrijsko fibrilacijo«
  Mentor: prof. Matjaž Šinkovec
   
 • NEJC ZAVRŠAN za nalogo z naslovom
  »Vpliv deleža sterolov v membranah na učinkovanje porotvornih antibiotikov in antimikotikov« Mentor: doc. dr. Bojan Božič
  Somentor: doc. dr. Gregor Gomišček