Trojni kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Medicinska fakulteta UL uresničuje načrt prostorskega in infrastrukturnega razvoja – Trojni kampus UL Medicinske fakultete za obdobje 2018 – 2030. Cilj projektov kampus Vrazov trg, kampus Korytkova in kampus Zaloška je izgradnja in vzpostavitev sodobno infrastrukturo za pedagoško, strokovno-zdravstveno in znanstveno raziskovalno dejavnost ter zagotovi ustrezne prostorske razmere s potrebnimi kapacitetami za povečanje razpisnih mest za študijske programe.
 

Izgradnja Kampusa Vrazov trg


Projekt Kampus Vrazov trg (KVT) je namenjen vzpostavitvi sodobnega izobraževalnega središča - gradnja objekta v velikosti 23.423,26 m2 BTP ki bo:

 • povečal prostorsko in kadrovska kapaciteto, kar bo omogočilo znatno povečanje vpisa in sicer iz zdajšnjih 205 vpisnih mest za medicino in 55 vpisnih mest za dentalno medicino na 250 vpisnih mest medicino in 60 vpisnih mest za dentalno medicino s študijskim letom 2026/2027,
 • povečana prostorska in kadrovska kapaciteta UL MF bo rezultirala v večjem številu diplomantov (zdravnikov in zobozdravnikov), s čimer bomo prispevali k zadostnemu številu diplomantov, ki so potrebni za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, od leta 2026 bo v zdravstveni sistem na leto vstopilo 50 diplomantov, od leta 2031 pa 100 diplomantov več kot v letu 2022,
 • ustreznejši usposobljenosti diplomantov za zagotavljanje vse večjih potreb zdravstvenega sistema,
 • vzpostavitvi centra za učenje kliničnih veščin za zdravnike in zobozdravnike in zdravstvene delavce v izvenbolnišničnih pogojih in s tem omogočanje varnejše in kakovostnejše obravnave bolnikov v bolnišničnem okolju,
 • boljšim pogojem dela drugih zaposlenih.

 

Potek izgradnje Kampusa Vrazov trg

 

 • Arhitekturni natečaj – objava september 2021, zaključen marec 2022
 • Izbor projektanta – april 2022
 • Pridobljeno gradbeno dovoljenje za novogradnjo – marec 2023
 • Izdelana projektna dokumentacija PZI – marec 2023

 

KVT - Avditorij
KVT – Avditorij

 

KVT – Vhodna avla
KVT – Vhodna avla

 

KVT – Hodnik 1.nadstropje
KVT – Hodnik 1.nadstropje

 

KVT – Glavna avla
KVT – Glavna avla

 

 • Dokončana rušitvena dela – maj 2023
Potek rušitvenih del na območju KVT
Potek rušitvenih del na območju KVT

 

 • Objava JN za izbiro izvajalca GOI del – junij 2023
 • Predviden zaključek  investicije – junij 2026.


Odprtje razstave natečajnih elaboratov s predstavitvijo idejne zasnove Kampus Vrazov trg

 

Spoštovani!

Vljudno vabljeni na Otvoritev razstave natečajnih elaboratov s predstavitvijo idejne zasnove

Kampus Vrazov trg 

v organizaciji UL Medicinske fakultete in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

Dogodek bo potekal v sredo 1. junija 2022 s pričetkom ob 13:30 v Srednji predavalnici (kampus Korytkova):

 

PROGRAM

 • Uvodni nagovor koordinatorja projekta Kampus Vrazov trg UL MF – prof. dr. Tomaž Marš in podpredsednice ocenjevalne komisije javnega natečaja - prof. dr Maruša Zorec
 • Prostorska vizija UL Medicinske fakultete – prof. dr. Igor Švab, dekan
 • Javni enostopenjski natečaj Kampus Vrazov trg – prof. dr. Maruša Zorec, podpredsednica ocenjevalne komisije in Veronika Ščetinin, ZAPS
 • Nagovor in predstavitev avtorja prvonagrajenega elaborata in predstavitev idejne zasnove kampusa Vrazov trg – arh. Aleš Žnidaršič, Multiplan 

Nagovorom in predstavitvam bo sledila otvoritev razstave in pogostitev v avli (kampus Korytkova).


Vljudno vabljeni.

Prof. dr. Igor Švab, dr. med.
Dekan UL Medicinske fakultete

 

vabilo_kampus_VT.png


Več informacij o projektu novogradnje UL MF najdete tukaj.

 

Projekt financirata EU in MIZŠ.

 

MIZŠ logo.png                     EU logo.jpg