V sredo, 7. 2., polaganje temeljnega kamna za Kampus Vrazov trg Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani vabi na novinarsko konferenco ob polaganju temeljnega kamna za novogradnjo Kampus Vrazov trg Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Gre za enega od finančno najobsežnejših projektov, ki jih bomo v Slovenji do leta 2026 izpeljali s pomočjo evropskih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Dogodek, na katerem bodo sodelovali rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič, dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Švab in predstavnica Evropske komisije, generalna direktorica Projektne skupine za okrevanje in odpornost (SG-RECOVER), ga. Céline Gauer, bo v sredo, 7. februarja 2024, ob 13. uri, na gradbišču Kampusa Vrazov trg (Vrazov trg 2). Nagovorom sodelujočih bosta sledila podpis pogodbe z izvajalcem, predstavnikom podjetja Makro 5 gradnje d. o. o., ter simbolična položitev temeljnega kamna. Na dogodku bodo nastopili člani Big Banda Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (danes Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije) sta novembra 2022 podpisala pogodbo o sofinanciranju izgradnje novega objekta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Projekt v vrednosti 84,8 MIO EUR sofinancira Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Pogodbena vrednost sofinanciranja znaša 63,9 MIO EUR (52,7 EU NOO in 11,2 MVZI), razliko do polne vrednosti projekta (20,9 MIO EUR) financira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Novi kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani bo v širšem mestnem središču Ljubljane, na naslovu Vrazov trg 2. Kampus vključuje obstoječo pozidavo – južni in zahodni trakt, ki bosta ohranjena v sedanjem obsegu, severni in vzhodni pa sta že bila odstranjena in bosta nadomeščena z novogradnjo. S to novogradnjo bo Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani pridobila nove sodobne prostore, ki bodo omogočali vrhunsko raziskovalno delo, ki je do sedaj potekalo v neprimernih prostorih, predvsem pa bo pridobila dodatne prostore za izobraževanje študentov. Tako se bo Univerza v Ljubljani lažje odzivala na potrebe družbe v postkovidnem obdobju in bo lahko omogočila povečanje števila študentov, ki se izobražujejo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Dogodek bo v živo prenašala Slovenska tiskovna agencija na spletnem portalu STAvideo.

temeljni+kamen.png