Več kot Erasmus+ študijska izmenjava

Na UL Medicinski fakulteti vsako leto na mobilnost preko programa Erasmus+ sprejmemo več kot 100 študentov iz tujine. V zadnjih letih se je zanimanje za mobilnost na UL MF občutno povečalo in razširilo na večji del evropskih držav, še vedno pa po številu v ospredju ostajajo študenti nekaterih držav: Italije, Španije, Nemčije in Portugalske. Kratek povzetek zastopanost po državah v preteklem študijskem letu lahko vidite v grafu spodaj.

Italijani.2018.jpg

Fotografija: osebni arhiv Erasmus študentov 2018/2019 (op. fotografija posneta pred covid epidemijo)

Brez naslova.png

 

Večina izmed študentov na mobilnosti na UL MF opravlja del svojih rednih študijskih obveznosti v okviru predmetov naših višjih letnikov oz. klinične vaje našega 6. letnika. Pri tem skušamo doseči čim večjo integracijo tujih in domačih študentov kot tudi povezati tuje študente na izmenjavi z našim pedagoškim kadrom. Kljub temu, da so tuji študenti na UL MF na izmenjavi le krajše časovno obdobje (semester ali dva), pa nekateri izmed njih z našimi mentorji stkejo bolj intenzivno sodelovanje tudi po koncu Erasmus+ študijske izmenjave.

Eden izmed takih primerov je sedaj že mladi zdravnik Lorenzo Nigris (Univerza v Vidmu, Italija), ki je v študijskem letu 2018/2019 pri nas opravljal študijsko izmenjavo. Že med samo izmenajvo je pokazal zanimanje za področje nevrologije, saj je poleg rednih predmetov izbral še izbirni predmet Raziskovanje v nevrologiji pod mentorstvom doc. dr. Blaža Koritnika. Po koncu izmenjave pa je nadaljeval sodelovanje z doc. dr. Blažem Koritnikom in pod njegovim somentorstvom pisal še diplomsko nalogo s področja nevrologije (Rassmussenov encefalitis). Septembra 2020 je uspešno prejel svojo diplomsko listino, na slavnostni podelitvi pa je bil prisoten tudi doc. dr. Blaž Koritnik. 

Čestitkam za uspešno zaključen študij se pridružuje tudi UL MF, ki je ponosna, da je Lorenzo Nigris del svojega študija opravil tudi pri nas.

Nigris_popr_2.png

 

Nigris_popr.png

Fotografiji: Osebni arhiv Lorenzo Nigris