VOLITVE DEKANA UL MF ZA MANDATNO OBDOBJE 2021-2025


Na volitvah, ki so potekale 14. junija 2021, je bil za dekana UL MF, za mandatno obdobje 2021-2025, izvoljen prof. dr. Igor Švab.

Volilna komisija je njihovem poročilu o volitvah z dne 16. 6. 2021 ugotovila, da je kandidat za dekana UL MF, prof. dr. Igor Švab, dr. med, glede na seštevek ponderiranih glasov vseh treh skupin volivcev prejel 79,30% veljavnih glasov, tj.  več kot 50 %, zato je bil v skladu s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o volitvah dekana UL MF veljavno izvoljen za dekana UL MF za mandatno obdobje 2021-2025.

 


 

JAVNO PREDSTAVITEV KANDIDATA ZA DEKANA si lahko ogledate tukaj 

 

Informacije v zvezi z volitvami dekana UL MF 
 
Volitve dekana bodo potekale v ponedeljek, 14. junija 2021 (med 8.00 in 16.00), predčasne volitve pa bodo potekale ta petek, 11. junija 2021 od 10.00 do 12.00 ure. Volitve in predčasne volitve so neposredne, osebne in tajne. Glasovanje s pooblastilom ni možno. Volitve in predčasne volitve bodo potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting (https://uni-lj.simplyvoting.com/), enako, kot so prejšnji mesec potekale volitve rektorja. Voliti bo mogoče preko osebnega računalnika, tablice in pametnega telefona. 
 
Za dekana UL MF za mandatno obdobje 2021 – 2025 kandidira kandidat:
•    Prof. dr. Igor Švab, dr. med.


Volilno pravico za volitve dekana imajo tri skupine volivk in volivcev, in sicer:
- visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na UL MF najmanj 50 % delovnega časa in učitelji in asistenti kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposleni na UL MF v obsegu najmanj 30 % delovnega časa, pri čemer se v ta obseg zaposlitve všteje tudi dopolnilno delovno razmerje na pedagoškem delovnem mestu na UL MF,
- študenti, tj. oseb, ki imajo status študenta na EMŠ Medicina in Dentalna medicina,
- strokovni in  administrativni ter tehnični delavci, ki so zaposleni na UL MF s polnim delovnim časom.

 

Zaposleni UL MF, ki so volilni upravičenci, za elektronsko glasovanje uporabijo svojo digitalno identiteto UL v obliki username(at)mef.uni-lj.si (in ne v obliki ime.priimek(at)mf.uni-lj.si). Študenti UL MF uporabijo digitalno identiteto v ak1234(at)student.uni-lj.si

Če svoje digitalne identitete še niste prevzeli ali je ne poznate, se obrnete na pooblaščene koordinatorje IT na svojih organizacijskih enotah UL MF. 

Za volilne upravičence, ki nimajo zagotovljene računalniške opreme za glasovanje, bo na volišču UL MF na Korytkovi ulici 2 (Seminar 2) zagotovljen računalnik, ki bo v času volitev in v času predčasnih volitev omogočal oddajo volilnega glasu. 

Vljudno vabimo vse volilne upravičence, da se volitev udeležite v čim večjem številu.

 

Obvestilo o varstvu osebnih podatkov 

 

OBJAVA DATUMA VOLITEV DEKANA UL MF ZA MANDATNO OBDOBJE 2021-2025


V skladu s 62. členom Pravilnika o organizaciji in delovanju UL MF

objavljamo

datum volitev dekana UL MF za mandatno obdobje 2021- 2025,

ki bodo potekale

 v ponedeljek, 14. junija 2021 (med 8.00 in 16.00),

predvidoma elektronsko preko sistema Simply Voting.* 

Predčasne volitve bodo potekale 11. junija 2021 od 10.00 do 12.00 ure, predvidoma elektronsko preko sistema Simply Voting.*

*Natančna navodila v zvezi z načinom glasovanja bodo posredovana v obdobju med 24. 5. 2021 – 27. 5. 2021.

 

Volilno komisijo za volitve dekana skladno s sklepom Senata UL MF z dne 1. 2. 2021 sestavljajo:

-    prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med. – predsednica;
-    prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. – namestnica predsednice;
-    izr. prof. dr. Metka Lenassi, univ. dipl. mikr. – članica;
-    Maruša Vukelić – namestnica članice; 
-    Rok Košiček – član komisije iz vrst študentov UL MF;
-    Tilen Jurčevič – namestnik člana komisije iz vrst študentov UL MF.

 

Volilni odbor za volitve dekana skladno s sklepom volilne komisije z dne 12. 4. 2021 sestavljajo:

-    Prof. dr. Mojca Kržan – predsednica;
-    Majda Črnak Maasarani– namestnica predsednice;
-    Teja Lavrin – članica;
-    Helena Klavžar – namestnica članice; 
-    Anka Uršič– članica komisije iz vrst študentov UL MF;
-    Aljaž Renko – namestnik člana komisije iz vrst študentov UL MF.


Tajnik UL MF
Alja Romšak, univ. dipl. prav.