Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

PRVA KNJIGA s podnaslovom »Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija« prinaša vsebino: od ljudske medicine, prvih medicinskih in farmacevtskih šol, samostanske medicine in karitativnih ustanov, pa vse do sodobne znanstvene medicine. Prikazan je razvoj javnega zdravstva in njegovih spreminjajočih se sistemov ter zakonodaje, nastanek zdravstvenih domov in posameznih bolnišnic (civilnih, vojaških, splošnih in specialnih), zasebnih zdravstvenih domov (sanatorijev), medicine v izrednih razmerah, vojne sanitete v prvi in drugi svetovni vojni, ter posebej lekarništva in farmacevtske industrije.

 

DRUGA KNJIGA »Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo« prikazuje razvoj operativnih medicinskih strok z najobsežnejšo stroko – kirurgijo (splošno kirurgijo, abdominalno kirurgijo, travmatologijo, kardiovaskularno kirurgijo, nevrokirurgijo, torakalno kirurgijo, plastično, rekonstruktivno in opeklinsko kirurgijo, urologijo, otroško kirurgijo ter maksilofacialno in oralno kirurgijo). Sledijo historiati drugih strok, ki so večinoma tudi kirurške: oftalmologije, otorinolaringologije, ortopedije ter ginekologije in porodništva. Temeljito so popisani še razvojni koraki strok, ki čvrsto podpirajo kirurgijo: anesteziologije, transfuzijske in transplantacijske medicine ter diagnostično-terapevtskih strok – radiologije in nuklearne medicine. Poglavja se razvojno dotikajo tudi dela negovalnega osebja. Rehabilitacijska medicina pa sklene knjižno vsebino.

 

TRETJA KNJIGA, ki bo izšla v letu 2019, prikazuje razvoj neoperativnih medicinskih strok s kraljico medicine – interno medicino in njenimi vejami (kardiologijo, angiologijo, intenzivno interno medicino, pulmologijo, gastroenterologijo, endokrinologijo, nefrologijo, revmatologijo, hematologijo, geriatrijo, toksikologijo), pediatrijo, infektologijo, nevrologijo, dermatovenerologijo, onkologijo in psihiatrijo. Predstavljen je tudi razvoj dentalne medicine, nege, laboratorijsko-diagnostične dejavnosti, mikrobiologije in imunologije, patologije, sodne medicine in drugih predkliničnih strokovnih in raziskovalnih dejavnosti, zdravstvenega delovanja slovenskih zdravilišč, zdravstvenega šolstva, zdravstvenih združenj in njihovih glasil ter drugih, z zdravstvom povezanih ustanov v osrednji Sloveniji.

 

tri naslovnice Zgodovina medicine 01 2018.jpg

 

Predstavitev v Odmevih RTVSLO

Več o monografiji

Avtorica: Zvonka Zupanič Slavec
Urednica: Senta Jaunig
Oblikovanje in prelom: Mateja Omerzel
Recenzenta: prof. dr. Alenka Radšel Medvešček, prof. dr. Dušan Sket
Recenzent kirurškega dela: prof. dr. Bojan Tršinar
Založnik: Slovenska matica; Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije
Izdajatelj: Inštitut za zgodovino medicine UL MF
Ljubljana, 2017 (I. knjiga), 2018 (II. knjiga), 2019 (III. knjiga)