Znanstveno - raziskovalni dosežki UL Medicinske fakultete v letu 2018

Na slavnostni seji Akademskega zbora UL MF  je prodekanja prof. dr. Ksenija Geršak predstavila znanstveno-raziskovalne dosežke v letu 2018.

Znanstveno-raziskovalno delo v letu 2018
 

Diapozitiv2.JPG

 

Najodmevnejše objave (IF > 10)
 

Diapozitiv4.JPG

 

Objave v izboru za najodličnejše dosežke UL
 

Diapozitiv3.JPG

 

Znanstveno raziskovalno delo – projekti
 

Diapozitiv5.JPG

 

Diapozitiv6.JPG

 

Diapozitiv7.JPG

 

Nagrade in priznanja

Diapozitiv8.JPG

 

Diapozitiv9.JPG