NUJNO OBVESTILO: COVID-19 (11.marec 2020)

 

Glede na aktualne razmere je UL MF sprejela naslednji


SKLEP


Do vključno 23. marca 2020 oziroma do preklica tega sklepa se prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela UL MF. 

Neposredno pedagoško delo in pouk se v največji možni meri nadomesti s študijem na daljavo in individualnim učenjem.

Stiki med zaposlenimi in študenti se omejijo na najmanjšo možno mero. Na najmanjšo možno mero se omejijo tudi stiki med zaposlenimi.

Sklep velja do preklica, najmanj pa do 23. marca 2020 in stopi v veljavo takoj.