INAVGURACIJSKO PREDAVANJE IZR. PROF. MIROSLAVA PETROVCA, DR. MED.

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imel

izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.,

nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv

rednega profesorja za področje mikrobiologija in imunologija

v ponedeljek, 6. junija 2022, ob 13. uri

v Srednji predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

 

Naslov predavanja:

Pazite! Mikrobi prihajajo.

 

Predavanje bo dostopno tudi preko aplikacije Webex (vabilo)

Meeting number (access code): 2733 364 9211

Meeting password: mV5kBFg59qy

 

Vljudno vabljeni!