INFORMATIVNI DAN ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

Informativni dan za doktorske študijske programe, ki jih koordinira oziroma pri katerih sodeluje UL MF (Biomedicina, Varstvo okolja, Statistika) bo 21. maja 2020 ob 15. uri v sejni sobi na tajništvu fakultete, 1. nadstropje, Vrazov trg 2, Ljubljana.