JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. ALEŠA FIDLERJA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

da bo imel izr. prof. dr. ALEŠ FIDLER, dr. dent. med. javno nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja za področje zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa v sredo, 15. maja 2019 ob 14.00, v mali predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

Naslov predavanja:

»OMEJITVE IN MOŽNOSTI SLIKOVNIH METOD V DENTALNI MEDICINI«

 

Vljudno vabljeni!