JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. BORUTA KOVAČIČA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

da bo imel izr. prof. dr. BORUT KOVAČIČ, univ. dipl. biol. javno nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja za področje Biologija celice v sredo, 20. novembra 2019, ob 13:15 v Mali predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

 

Naslov predavanja:

 

»SPREMLJANJE ČLOVEŠKEGA ZARODKA OD SPOČETJA IN VITRO DO PRENOSA V MATERNICO«

               
            
Vljudno vabljeni!