Javno nastopno predavanje izr. prof. dr. Danice Rotar Pavlič

V A B I L O

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela

izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med.,

nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje družinska medicina

v petek, 18. junija 2021, ob 8. uri

preko spletne platforme Webex na povezavi.

Naslov predavanja:

»Ranljive skupine in primarno zdravstveno varstvo«

 

Vljudno vabljeni!