JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. DUŠANA ŠTAJERJA

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

da bo imel izr. prof. dr. DUŠAN ŠTAJER, dr. med.  javno nastopno predavanje, v postopku izvolitve v naziv rednega profesorja za področje interna medicina, v četrtek, 14. marca 2019 ob 15:15 uri v predavalnici 2, UKC, Zaloška 7


Naslov predavanja:

»Elektrokardiogram pri akutnem koronarnem sindromu«

 

Vljudno vabljeni!