JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE - IZR. PROF. DR. JERNEJ PAJEK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

da bo imel izr. prof. dr. JERNEJ PAJEK, dr. med. javno nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja za področje interna medicina v torek, 7. julija 2020, ob 16:00 v Mali predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

Naslov predavanja:

»PREVENTIVA LEDVIČNIH BOLEZNI«

      
Vljudno vabljeni!