JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. METKE VOLAVŠEK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:
 
-  da bo imela izr. prof. dr. Metka Volavšek, dr. med. javno nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje patologija v torek, 21. januarja 2020 ob 14.00, v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

 

Naslov predavanja:

 

»VLOGA PATOLOGA V DIAGNOSTIKI KARCINOMA PROSTATE«

 

Vljudno vabljeni!