JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. TATJANE STOPAR PINTARIČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela

izr. prof. dr. Tatjana Stopar Pintarič, dr. med.,

nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv

redne profesorice za področje anesteziologija z reanimatologijo

v torek, 5. oktobra 2021, ob 14. uri

v Veliki predavalnici* Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

 

*Pri tem bodo upoštevane omejitve, povezane z Odlokom Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Naslov predavanja:

 

»Nevrotoksičnost lokalnih anestetikov«

 

              Vljudno vabljeni!