JAVNO NASTOPNO PREDAVANJE IZR. PROF. DR. VESNE ŠVAB

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

da bo imela izr. prof. dr. VESNA ŠVAB, dr. med. javno nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje psihiatrija v sredo, 22. maja 2019, ob 14.00 v srednji predavalnici na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana.

Naslov predavanja:

»STIGMATIZACIJA LJUDI Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI IN OBRAVNAVA V SKUPNOSTI: DOKAZI IN RAZISKOVALNE MOŽNOSTI«

 

Vljudno vabljeni!