NOV TERMIN JAVNEGA NASTOPNEGA PREDAVANJA IZR. PROF. DR. VESNE ZADNIK

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča:

da bo imela izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med. javno nastopno predavanje pred izvolitvijo v naziv redne profesorice za področje javno zdravje, v torek 5. maja 2020 ob 10.00, preko platforme Webex, na povezavi https://arnes.webex.com/join/vzadnik

Naslov predavanja:


»V NAŠI VASI VSI ZBOLEVAJO ZA RAKOM... ALI RES?«


                            
Vljudno vabljeni!