Javno preizkusno predavanje – Aleš Maver

O B V E S T I L O

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imel

dr. Aleš Maver, dr. med.,

preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv

docenta za področje humana genetika

v sredo, 5. oktobra 2022, ob 9. uri

v predavalnici Ginekološke klinike.

 Naslov predavanja:

Pomen pristopov celovite analize zaporedja človeškega genoma s sekvenciranjem nove generacije (NGS) v ginekologiji in porodništvu.

 

Vabljeni!