Javno preizkusno predavanje – Andrej Hari

 

O B V E S T I L O

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imel

 asist. dr. Andrej Hari, dr. med.,

preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv

docenta za področje interna medicina

v ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 12. uri

v Knjižnici KOGE (Klinični oddelek za gastroenterologijo, Japljeva ulica).

Naslov predavanja:

Interpretacija testov jetrne funkcije.

 

Vljudno vabljeni!