JAVNO PREIZKUSNO PREDAVANJE – ANJA KOVANDA

O B V E S T I L O

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela

dr. Anja Kovanda, univ. dipl. mikrobiol.,

preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv

docentke za področje humana genetika

v petek, 6. maja 2022, ob 10. uri

v predavalnici Ginekološke klinike (Šlajmajerjeva 3, Ljubljana),

v sklopu rednih predavanj.

Naslov predavanja:

Laboratorijski vidiki moderne prenatalne diagnostike.

Vabljeni!