Javno preizkusno predavanje – asist. dr. Barbara Eržen

 

O B V E S T I L O

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela

asist. dr. Barbara Eržen, dr. med.,

preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv

docentke za področje interna medicina

v sredo, 3. aprila 2024, ob 12.30

v predavalnici Seminar KOŽB, 6. nastropje, UKC.

 

Naslov predavanja:

Atrijska fibrilacija pri starostnikih.

 

Vljudno vabljeni!