Javno preizkusno predavanje – Damijana Mojca Jurič

O B V E S T I L O

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela

asist. dr. Damijana Mojca Jurič, univ. dipl. kem.,

preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv

docentke za področje farmakologija in eksperimentalna toksikologija

v torek, 27. septembra 2022, ob 10. uri

v seminarju Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo UL MF.

 

Naslov predavanja:

Kanabinoidi – terapevtska uporaba in zloraba.

 

Vabljeni!