JAVNO PREIZKUSNO PREDAVANJE – IVA HAFNER BRATKOVIČ

 

O B V E S T I L O

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, obvešča, da bo imela

  dr. Iva Hafner Bratkovič, univ. dipl. kem.,

preizkusno predavanje pred izvolitvijo v naziv

docentke za področje biologija celice

v torek, 13. junija 2023, ob 11. uri

vajalnici Inštituta za biologijo celice.

Naslov predavanja:

Celična smrt.

 

Vljudno vabljeni!