Objava javnega naročila ''Izgradnja kampusa Vrazov trg'' Medicinska fakulteta UL

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani je v skladu z jasno in natančno določeno časovnico in investicijsko dokumentacijo za izgradnjo Kampusa Vrazov trg, dne 27. julija 2023 objavila:

Javno naročilo za izbor izvajalca gradenj (GOI – gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela) - Kampus Vrazov trg.

Javno naročila je objavljeno na spletni strani UL:
https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2023072712172578/

V naslednji dneh bo JN objavljeno na portalu Javnih naročil RS in evropskem portalu TED.

Razpisna dokumentacija za javno naročilo gradenj, vključno s pripravo tehničnih specifikacij in določil glede okoljskih vidikov, je bila pripravljena v najkrajšem možnem času po potrditvi vlade, da ta investicija ostaja v shemi financiranja iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Z zagotovljeno finančno podporo projekta v vrednosti 84.873.193 €, ki je eden ključnih projektov UL in po dolgih letih tudi prvi večji projekt UL Medicinske fakultete, bo Medicinska fakulteta lahko zagotavljala rast vpisa študentov s področja medicine in tako ob ustrezni prostorski in raziskovalni infrastrukturi nudila izobraževanje za vrhunsko usposobljene strokovnjake. To bo ključen prispevek k izboljšanju stanja v zdravstvu, kjer primanjkuje kompetentnega in ustrezno izobraženega kadra s čimer bomo vplivali tudi na dobrobit celotne družbe.

Izgradnja objekta bo v skladu s pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta »Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) zaključena v juniju 2026.

Gradbišče kampusa
Območje Kampusa Vrazov trg je z zaključkom Rušitvenih in pripravljenih del pripravljeno za pričetek gradnje – junij 2023 (foto Tomaž Marš)

 

  • Kampus Vrazov trg ostaja v shemi financiranja iz Načrta za okrevanje in odpornost

Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost je 10. junija 2023 predstavil nove okoliščine in prilagoditve izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, zaradi katerih  je Vlada RS predlagala umik projekta Kampus Vrazov trg iz te sheme. Na to namero se je Univerza v Ljubljani, kakor tudi Medicinska fakulteta UL odzvala z izjavo za javnost in tiskovno konferenco dne 16.05.2023, na kateri je bilo predstavljeno stanje projekta in orisani cilji, ki bi bili z umikom projekta iz sheme financiranja NOO ogroženi.

Ob velikem trudu vseh deležnikov projekt Kampus Vrazov trgu poteka skladno s časovnico in zastavljenimi mejniki, zato odločitev Vlade RS z dne 10. junija 2023 o ponovni uvrstitvi naložbe v shemo financiranja NOO predstavlja potrditev zastavljenega dela in UL MF omogoča stabilno financiranje projekta.


Dekanat UL Medicinska fakulteta
 

MZVSZI

 

MF UL

 

NOO

 

FinEU