Javni razpis za nagrade za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

14. februarja 2020 je bila v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 9/2020 na straneh 476-477 objavljena najava Javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2020.

 

Rok za oddajo kandidatur z dokazili je torek, 5. maj 2020, do 13. ure.

 

Javni razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na spletni strani javnih objav MIZŠ.