Obvestilo o volitvah rektorja Univerze v Ljubljani

 

Predsednik volilne komisije UL prof. dr. Matjaž Ambrož nas je obvestil, da je v skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2021-2025, na UL v zakonitem roku prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za:
-    prof. dr. Igorja Lukšiča 
-    prof. dr. Gregorja Majdiča
-    prof. dr. Igorja Papiča
-    prof. dr. Antona Ramšaka
Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo. 

Kandidatna lista

 

Programi kandidatov za rektorja: https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2021031810274347/

 

Javne predstavitve vseh štirih kandidatov bodo potekale v treh terminih, in sicer v sredo 24. 3. 2021 ob 16. uri, v četrtek 25. 3. 2021 ob 16. uri in v petek, 26. 3. 2021 ob 16. uri, preko spletnih povezav zoom. Spletne povezave do javnih predstavitev kandidatov bodo naknadno objavljene na spletni strani UL.

Volitve rektorja bodo potekale 13. 4. 2021, na vseh članicah UL hkrati. 

Podrobnejša navodila o volitvah rektorja na UL MF bomo objavili naknadno.