Obvestilo o volitvah rektorja Univerze v Ljubljani

 

Predsednik volilne komisije UL prof. dr. Matjaž Ambrož nas je obvestil, da je v skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2021-2025, na UL v zakonitem roku prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za:
-    prof. dr. Igorja Lukšiča 
-    prof. dr. Gregorja Majdiča
-    prof. dr. Igorja Papiča
-    prof. dr. Antona Ramšaka

Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo. 

Kandidatna lista

 

Programi kandidatov za rektorja so objavljeni na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2021031810274347/

 

Javna predstavitev kandidatov za UL MF,  z nekaterimi drugimi članicami, bo v četrtek, 25. 3. 2021, ob 16. uri.

 

Za javne predstavitve sta na voljo dve povezavi, in sicer ena za aktivno udeležbo preko videokonferenčne programske opreme ZOOM in druga za javnost prek spletne »YouTube playliste«:


-    Zoom povezava (omejeno število možnih udeležencev na največ 1000): 
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93710004403 
V zoom sobo bo možno vstopiti dve uri pred začetkom predstavitve.


-    Video prenos v višji kakovosti brez možnosti postavljanja vprašanj za neomejeno število udeležencev je na voljo na povezavi: 
https://youtube.com/playlist?list=PLHuFI9ewvHMPVRJVMyFRNCr92iC065j-H
Povezava je enaka za vse predstavitve.

 

Protokol ob javni predstavitvi kandidatov za rektorja

 

Volitve rektorja bodo potekale 13. 4. 2021, na vseh članicah UL hkrati.