OBVESTILO O ŽALNI SEJI ZA POKOJNO PROF. DR. NADO PIPAN

Z žalostjo sporočamo, da je umrla prof. dr. Nada Pipan, univ. dipl. biol., zaslužna profesorica in dolgoletna predstojnica Inštituta za biologijo celice Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, v pokoju.  
Žalna seja za pokojno bo v torek, 4. 2. 2020 ob 13. uri, v sejni sobi tajništva UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana.