Predavanje profesorja Franka M. Scalza

Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinske fakultete in Slovensko društvo farmakologov vabita na predavanje profesorja Franka M. Scalza z Bard College, New York, USA, ki je trenutno Fulbright US Scholar, na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani,

v sredo 30. maja 2018 ob 9h 
v seminarskem prostoru Inštituta za farmakologijo, Medicinska fakulteta, Korytkova 2, Ljubljana.


Naslov predavanja: The Utility of the Zebrafish Model in Behavioral Neuroscience and Toxicology

Prof. Scalzo bo opisal uporabnost modela zebric pri toksikoloških in  nevroznanstvenih raziskavah. Predvsem se bo osredotočil na študij učinka nikotina na obnašanje larv zebric. Poleg tega bo predstavil rezultate sodelovanja, ki ga opravlja kot prejemnik Fulbrihtove štipeddije na Univerzi v Ljubljani.

Prof. Scalzo will describe the utility of the zebrafish model in behavioral neuroscience and toxicology, and he will describe results from studies examining the effects of nicotine on larval zebrafish behavior. In addition, he will describe collaborative work being conducted during his 2018 Fulbright scholarship at the University of Ljubljana.