Razpis ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost (učitelji, osebje)

Univerza v Ljubljani je v okviru razpisa Erasmus+ mednarodna kreditn amobilnost (MKM) 2019 Medicinski fakulteti dodelila naslednja mesta mobilnosti za usposabljanje in poučevanje kot so razvidna iz spodnje tabele. Kljub temu, da je obdobje mobilnosti daljše, skladno z objavljenim razpisom zbiramo prijave za izvedbo mobilnosti v študijskem letu 2019/2020 (najkasneje do 30. 9. 2020).

Mobilnost osebja za namen poučevanja (STA) v okviru programa Erasmus+ MKM se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

Mobilnost osebja za namen usposabljanja (STT) se v okviru programa Erasmus+ nanaša na mobilnost osebja visokošolskih inštitucij z namenom lastnega usposabljanja. Namen razpisa je v okviru odobrenih sredstev omogočiti osebju Univerze v Ljubljani usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (Job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah. Posledično naj bi mobilnost osebja pripomogla tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na Univerzi v Ljubljani, v okviru programa Erasmus+.

V kolikor prijav za to obdobje ne bomo prejeli, bom razpis podaljšali tudi za naslednje študijsko leto. Mobilnosti je mogoče izvajati na naslednjih partnerskih institucijah:

ERASMUS+ MKM 2019
-    Americal University of Beirut, Libanon (2 odhodni mobilnosti za poučevanje, 3 odhodne mobilnosti za usposabljanje)

Tip mobilnosti število mobilnosti Trajanje mobilnosti Dnevi za pot Potni stroški Dnevnica Skupni znesek
STA 1 5 dni 2 dni 360€ 180€/dan 1.620 €
STA 1 5 dni 2 dni 360€ 180€/dan 1.620 €
STT 1 5 dni 2 dni 360€ 180€/dan 1.620 €
STT 1 5 dni 2 dni 360€ 180€/dan 1.620 €
STT 1 5 dni 2 dni 360€ 180€/dan 1.620 €

 

Prijavnice s programom poučevanja/usposabljanja prosim posredujte v mednarodno pisarno do najkasneje 15. septembra 2019. Prijavnice so priložene objavljenemu razpisu.

Razpis rasmus+ MKM 2019