Razpis podiplomskega tečaja DRUŽINSKA DINAMIKA III v zimskem semestru 2021/2022

 

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpisuje v zimskem semestru šol. leta 2021/2022 dodatni podiplomski tečaj

-  DRUŽINSKA DINAMIKA III (nadaljevalni)

 

Enosemestrski podiplomski tečaj »Družinska dinamika III (nadaljevalni)« je namenjen kandidatom, ki so končali univerzitetni diplomski študij humanitarne smeri (psihologija, pedagogika, medicina, socialno delo, …). Sprejetih bo od 15 do 20 kandidatov. Šolnina znaša 1.000,00 EUR + DDV. Predviden začetek tečaja bo novembra 2021. Več informacij na Katedri za psihiatrijo, e-mail: kat.psih(at)mf.uni-lj.si, telefonska št. 00 386 1 587 23 35.

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 30. oktobra 2021.

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.