Razpis podiplomskih tečajev

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, razpisuje v zimskem semestru šol. leta 2022/2023 naslednje podiplomske tečaje

- BOLNIŠNIČNA HIGIENA
- DRUŽINSKA DINAMIKA III (nadaljevalni)

 

ad 1) Enosemestrski podiplomski tečaj »BOLNIŠNIČNA HIGIENA« je namenjen diplomiranim medicinskim sestram, diplomiranim fizioterapevtom, diplomiranim delovnim terapevtom in diplomiranim sanitarnim inženirjem, zaposlenim v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše občane. Število slušateljev je omejeno na 25. Šolnina za en semester znaša predvidoma 1.950,00 EUR (z DDV). Predviden začetek tečaja bo predvidoma 23. 1. 2023. 

Ad 2) Enosemesterski podiplomski tečaj »DRUŽINSKA DINAMIKA III (nadaljevalni)« je namenjen diplomantom univerzitetnih študijskih programov 2. stopnje humanitarne smeri (psihologija, pedagogika, medicina, socialno delo in ostalih študijev humanitarne smeri), ki so opravili predhodne tečaje družinske dinamike. Število slušateljev je omejeno na 15-20. Šolnina znaša 1.200,00 EUR + DDV. Predviden začetek tečaja je oktober 2022. Več informacij na kat.psih(at)mf.uni-lj.si.

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer za podiplomski tečaj »Bolnišnična higiena« do dne 30. oktobra 2022, za podiplomski tečaj »Družinska dinamika II (nadaljevalni)« pa do 30. avgusta 2022.

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. 

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.