Razpis podiplomskih tečajev v zimskem semestru 2021/2022

 

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpi¬suje v zimskem semestru šol. leta 2021/2022 naslednje podiplomske tečaje

-  BOLNIŠNIČNA HIGIENA
-  NUKLEARNA MEDICINA
-  OTROŠKA NEVROLOGIJA, PODIPLOMSKI TEČAJ OTROŠKE IN RAZVOJNE NEVROLOGIJE – PTON
-  KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA SMER ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG)

 

ad 1) Enosemestrski podiplomski tečaj »BOLNIŠNIČNA HIGIENA« je namenjen kandidatom, ki so končali univerzitetni študij EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna medicina oz. visokošolski študijski program Medicine in Dentalne medicine. Število slušateljev je omejeno na 25. Šolnina za en semester znaša 1.950,00 EUR (z DDV). Predviden začetek tečaja bo v januarju 2022. 

ad 2) Dvosemestrski podiplomski tečaj »NUKLEARNA MEDICINA« je namenjen  zdravnikom in diplomantom drugih strok, ki delujejo na področju nuklearne medicine (farmacevti, medicinski fiziki, kemiki, diplomanti Zdravstvene fakultete). Število slušateljev je omejeno na 30. Šolnina za dva semestra znaša 1.500,00 EUR (z DDV). Predviden začetek tečaja bo v oktobru 2021.

ad 3) Trisemestrski podiplomski tečaj »OTROŠKA NEVROLOGIJA, PODIPLOMSKI TEČAJ OTROŠKE IN RAZVOJNE NEVROLOGIJE - PTON« je namenjen pediatrinjam in pediatrom ter specializantkam in specializantom pediatrije, ki bodo kasneje delali v razvojnih ambulantah. Število slušateljev je omejeno na 25. Šolnina za tri semestre znaša 3.500,00 EUR (že vključuje DDV). Predviden začetek tečaja bo 08. 10. 2021.

ad 4) Enosemestrski podiplomski tečaj »KLINIČNA NEVROFIZIOLOGIJA SMER ELEKTROMIOGRAFIJA (EMG)« je namenjen nevrologom. Število slušateljev je omejeno na 2. Šolnina za en semester znaša 4.000,00 EUR. Tečaj bo potekal od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2021.

 

Prijave sprejema tajništvo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana, in sicer do 31. avgusta 2021, razen za Klinično nevrofiziologinjo smer elektromiografija (EMG), glede katere se prijave v tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani zbirajo do 23. avgusta 2021.

 

Prijavi oziroma prošnji priložite: življenjepis, fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu oz. specializaciji, izjavo ustanove ali kandidata o plačilu šolnine. 

 

Kandidati bodo pravočasno obveščeni o kraju in začetku tečaja.