Razpis volitev v Študentski svet UL Medicinske fakultete

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v študentske svete članic in organe članice Univerze v Ljubljani je dekan UL MF prof. dr. Igor Švab sprejel sklep o Razpisu volitev v Študentski svet UL Medicinske fakultete za študijsko leto 2020/2021.

 

Razpis volitev v Študentski svet UL MF, 19. januar 2021

Navodila za izvedbo e-volitev v ŠS, 20. januar 2021