Razpis za bivanje v Oražnovem domu

Kuratorij Oražnovega dijaškega doma objavlja razpis za bivanje študentov Medicinske fakultete v Ljubljani
v ODD na Wolfovi ul. 12 in na Dolenjski c. 29 v študijskem letu 2019/2020.

Razpis za bivanje


Razpis za bivanje

 

Prošnja za bivanje

Prošnja za bivanje