Razpis za bivanje v Oražnovem domu

 

Kuratorij Oražnovega dijaškega doma objavlja razpis za bivanje študentov Medicinske fakultete v Ljubljani
v ODD na Wolfovi ul. 12 in na Dolenjski c. 29 v študijskem letu 2020/2021.

 

Razpis za bivanje

Prošnja za bivanje v ODD 2020

Prošnja za podaljšanje bivanja v ODD 2020