RAZPIS ZA PODOKTORSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU BIOMEDICINSKIH VED

Razpis  objavlja Medicinska fakulteta Univerze v Oslu v okviru projekta Scientia Fellows II, in je odprt do 21.avgusta 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.