Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev na univerzah v ZDA 2019

Univerza v Ljubljani je objavila Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev na univerzah v ZDA, v koledarskem letu 2019. Obiski so v okviru podpisanih meduniverzitetnih sporazumov izvedljivi na treh partnerskih univerzah: University of Washington (Seattle), University of Pittsburgh (Pennsylvania) in Augsburg College (Minneapolis).

Kandidatom je v okviru razpisa omogočena mobilnost v trajanju največ 30 dni, pri čemer Univerza v Ljubljani krije stroške povratne letalske karte, gostujoča univerza pa pod svojimi pogoji krije namestitev gostujočega profesorja.

Zainteresirani učitelji prijavo z zahtevanimi prilogami oddajo Službi za mednarodno sodelovanje UL, najkasneje do 14. 12. 2018.

RAZPIS

Prijava na razpis

Prijava na razpis (ANG)