Razpisani podiplomski tečaji

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2 razpi­suje v poletnem semestru šol. leta 2015/2016 naslednje podiplomske tečaje:

  • DRUŽINSKA DINAMIKA II (nadaljevalni)
  • JAVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIC IN MLADOSTNIKOV
  • JAVNO ZDRAVJE