Volitve dekana UL MF za mandatno obdobje 2021-2025

OBJAVA DATUMA VOLITEV DEKANA UL MF ZA MANDATNO OBDOBJE 2021-2025

 

V skladu s 62. členom Pravilnika o organizaciji in delovanju UL MF objavljamo

datum volitev dekana UL MF za mandatno obdobje 2021- 2025,

ki bodo potekale

 v ponedeljek, 31. 5. 2021 od 8.00 do 16.00 ure, predvidoma elektronsko preko sistema Simply Voting.* 

Predčasne volitve bodo potekale 28. 5. 2021 od 10.00 do 12.00 ure, predvidoma elektronsko preko sistema Simply Voting.*

*Natančna navodila v zvezi z načinom glasovanja bodo posredovana v obdobju med 24. 5. 2021 – 27. 5. 2021.

 

Volilno komisijo za volitve dekana skladno s sklepom Senata UL MF z dne 1. 2. 2021 sestavljajo:

-    prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med. – predsednica;
-    prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. – namestnica predsednice;
-    izr. prof. dr. Metka Lenassi, univ. dipl. mikr. – članica;
-    Maruša Vukelić – namestnica članice; 
-    Rok Košiček – član komisije iz vrst študentov UL MF;
-    Tilen Jurčevič – namestnik člana komisije iz vrst študentov UL MF.

 

Volilni odbor za volitve dekana skladno s sklepom volilne komisije z dne 12. 4. 2021 sestavljajo:

-    Prof. dr. Mojca Kržan – predsednica;
-    Majda Črnak Maasarani– namestnica predsednice;
-    Teja Lavrin – članica;
-    Helena Klavžar – namestnica članice; 
-    Anka Uršič– članica komisije iz vrst študentov UL MF;
-    Aljaž Renko – namestnik člana komisije iz vrst študentov UL MF.


Tajnik UL MF
 Alja Romšak, univ. dipl. prav.

 

Objava datuma volitev dekana UL MF za mandatno obdobje 2021-2025